Езикът на битието

"Езикът на битието" е теоретична конференция, организирана от секция "Онтология и епистемология" при Института за философски изследвания, в памет на Стефан Васев. Конференцията беше проведена на 14 и 15 декември 2009 година. Докладите от конференцията са публикувани в сборника "Езикът на битието" (и-во Фабер, 2011) и в сайта vasev.org. Докладите са придружени от аудиoзапис.

Организационен комитет

Николай Турлаков (председател)
Стефан Димитров
Таня Желязкова

Програма на конференцията

Езикът на битието (програма)

Езикът на битието - корица Езикът на битието - постер