Езикът на битието

Аудиозапис на конференцията

01 - Николай Турлаков - Откриване на конференцията 444 KB
02 - Донка Славова - Слово за Стефан Васев 2.13 MB
03 - Асен Димитров - Спомени за Стефан Васев 2.17 MB
04 - Димитър Цацов - Играта на Стефан Васев на стъклени перли 5.03 MB
05 - Димитър Цацов - Въпроси и дискусия 727 KB
06 - Александър Андонов - За субектния характер на езика в битието 5.03 MB
07 - Александър Андонов - Въпроси и дискусия 5.4 MB
08 - Веселин Дафов - Питащото и битието (онтология на категорията) 5.65 MB
09 - Веселин Дафов - Въпроси и дискусия 1.56 MB
10 - Иван Колев - Sein, Dasein и Поклонението на влъхвите 6.92 MB
11 - Иван Колев - Въпроси и дискусия 4.15 MB
12 - Красимир Делчев - Екзистенциалната онтология на мига 8.35 MB
13 - Стефан Попски - Езикът като измерение на онтологията 4.86 MB
14 - Стефан Попски - Въпроси и дискусия 1.03 MB
15 - Веселин Петров - Могат ли да се сравняват езиците на битието от епохите на модерността и постмодерността 7.92 MB
16 - Нина Димитрова - Изповедалното слово- случаят Ставрогин 3.28 MB
17 - Валери Личев - Реалността на другия 6.24 MB
18 - Деян Пенчев - Онтологията на Абсолютното във философията на Соловьов 5.09 MB
19 - Всички участници - Въпроси и дискусия 6.52 MB
20 - Стефан Димитров - Субстанциализъм, трансцендентализъм, философия на събитието 6.57 MB
21 - Стефан Димитров - Въпроси и дискусия 3.72 MB
22 - Кристиян Енчев - Метафорика и метафизика 6.58 MB
23 - Кристиян Енчев - Въпроси и дискусия 2.45 MB
24 - Даниела Иванова - Теоретичният език и езикът на битието 3.47 MB
25 - Даниела Иванова - Въпроси и дискусия 6.79 MB
26 - Десислава Дамянова - Езикът на Пътя в даоистките сказания 7.29 MB
27 - Десислава Дамянова - Въпроси и дискусия 3.26 MB
28 - Георги Петков - Необходимо вероятно, всеобщо контингентно или за същността на ентимемата 5.38 MB
29 - Георги Петков - Въпроси и дискусия 2.13 MB
30 - Ивайло Димитров - Между въображение и време - изповедта на един удавник 7.35 MB
31 - Ивайло Димитров - Въпроси и дискусия 7.86 MB
32 - Николай Турлаков - Философското допитване до езика 10.6 MB
33 - Николай Турлаков - Въпроси и дискусия, закриване 8.7 MB
Езикът на битието (пълен запис).zip 170 MB